O projektu

U julu, 2014. godine, pokrenut je program Danas za nas kako bi se ponovo uspostavili normalni uslovi za život, sačuvala radna mjesta, podržala lokalna ekonomija i podigao nivo otpornosti na katastrofu u više od 60 lokalnih zajednica pogođenih poplavama. Jedna komponenta programa uključeuje rekonstrukciju ključnih javnih objekata kao što su: obdaništa, škole, opštinske zgrade, centri za socijalni rad, zdravstveni centri, centri za mlade, kulturne institucije i biblioteke. Putem ovog projekta finansirana je rehabilitaciju bolničkog sistema električne energije, sanitarnih čvorova i stolarije.

Info

Donator: Srbija
Implementator: UNDP
Korisnici: 1 bolnica

Status: Završen
Početak: 12 April 2014
Kraj: 20 May 2015

Novosti

Rehabilitacija završena

Drugi projekti u blizini

Podržano od: