O projektu

U julu, 2014. godine, pokrenut je program Danas za nas kako bi se ponovo uspostavili normalni uslovi za život, sačuvala radna mjesta, podržala lokalna ekonomija i podigao nivo otpornosti na katastrofu u više od 60 lokalnih zajednica pogođenih poplavama. Jedna komponenta programa uključeuje rekonstrukciju ključnih javnih objekata kao što su: obdaništa, škole, opštinske zgrade, centri za socijalni rad, zdravstveni centri, centri za mlade, kulturne institucije i biblioteke. Putem ovog projekta finansirana je rehabilitacija, sistema električne energije, grijanja,sanitarnih čvorova, podova, stolarije , zidova, fasade i krova.

Info

Donator: Švajcarska, Norveška
Implementator: UNDP
Korisnici: 1 centar za socijalni rad

Status: U izradi
Početak: 2 March 2015
Kraj: 15 July 2015

Novosti

Rehabilitacija u toku

Komentar korisnika

Veljko Milkić, direktor Centra za socijalni rad Šamac

"Zgrada Centra je sagrađena daleke 1976. godine i bila je montažnog tipa, bez stubova i čvrstih zidova i rok upotrebe joj je istekao. Posle poplave i čišćenja od blata zgrada je sama počela da se urušava i nije bilo mogućnosti za njenu adaptaciju. Komisija je konstatovala štetu u apsolutnom iznosu i predložila objekat za rušenje. Na osnovu projektne dokumentacije (opština je platila izradu projekta) donator (Švajcarska i Norveška) je prihvatio izgradnju novog objekta Centra na mjestu i gabaritima stare zgrade. Izgrađena je nova zgrada Centra za socijalni rad na sprat, sa prostorijama koje su u skladu sa zakonskim propisima koji predviđaju sadržaj Centra. Zgrada je kompletno nova sa fasadom, instaliranim sistemom centralnog grijanja, adekvatnim prilazom i svega ostalog prema standardima. Saradnja sa predstavnicima UNDP, koji su bili implementatori donacije, i izvođačima radova je bila apsolutno i u svakom pogledu odlična. Izvođač radova je ispoštovao sve rokove gradnje i kvalitet radova.. Donacija je ispunila i više od očekivanja i veoma smo zahvalni donatorima. Ja se u svoje ime i u ime svih korisnika Centra zahvaljujem narodima Švajcarske i Norveške na pomoći koju su nam dali."

Drugi projekti u blizini

Podržano od: