O projektu

U julu, 2014. godine, pokrenut je program Danas za nas kako bi se ponovo uspostavili normalni uslovi za život, sačuvala radna mjesta, podržala lokalna ekonomija i podigao nivo otpornosti na katastrofu u više od 60 lokalnih zajednica pogođenih poplavama. Jedna komponenta programa uključeuje rekonstrukciju ključnih javnih objekata kao što su: obdaništa, škole, opštinske zgrade, centri za socijalni rad, zdravstveni centri, centri za mlade, kulturne institucije i biblioteke. Putem ovog projekta finansirana je rehabilitaciju podova, zidova, fasade i fiskulturne sale u Centru.

Info

Donator: Norveška
Implementator: UNDP
Korisnici: 1 centar za mlade

Status: Završen
Početak: 7 October 2014
Kraj: 22 October 2014

Novosti

Rehabilitacija završena

Drugi projekti u blizini

Podržano od: