O projektu

U julu, 2014. godine, pokrenut je program Danas za nas kako bi se ponovo uspostavili normalni uslovi za život, sačuvala radna mjesta, podržala lokalna ekonomija i podigao nivo otpornosti na katastrofu u više od 60 lokalnih zajednica pogođenih poplavama. Jedna komponenta programa uključuje rekonstrukciju ključnih javnih objekata kao što su: obdaništa, škole, opštinske zgrade, centri za socijalni rad, zdravstveni centri, centri za mlade, kulturne institucije i biblioteke. Putem ovog projekta finansirana je rehabilitacija školskog grijanja.

Info

Donator: Global Environment Facility
Implementator: UNDP
Korisnici: 1 škola

Status: Završen
Početak: 7 January 2014
Kraj: 5 September 2014

Novosti

Rehabilitacija završena

Komentar korisnika

Direktor OŠ Vuk Karadžić Bratunac, Mlađenović Andrija

"Zadovoljan sam što su bar nešto uspjeli da poprave i srede, jer ovo nije prva poplava. Naime, 2010. godine i 2014. godine je škola bila poplavljena i te katastrofe su uticale da već ionako stara, oronula škola, propada. Moramo priznati da nismo zadovoljni u potpunosti, jer dok mi jedno popravimo na drugom kraju škole pokvari se drugo. Ono što bi najhitnije morali rješavati je mokri čvor škole - vodoinstalacije koje su dotrajale i jedva su upotrebljive za školu".

Drugi projekti u blizini

Podržano od: