O projektu

Grant sredstva su iskorištena za kupovinu sirovina kako bi se nadoknadile štete uzrokovane poplavama. Kompanija planira da zadrži sve zaposlene i možda zaposli četvero novih.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 12 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 1 January 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su dodijeljena.

Komentar korisnika

Dragoslav Evđenić, direktor, Šamac

"U maju prošle godine poplava nam je uništila objekat (proizvodna hala, kancelarije), mašine, repromaterijal i gotove proizvode. Saniranje objekta i osposobljavanje mašina za rad smo uradili iz sopstvenih sredstava. Od USAID-a smo dobili sredstva za nabavku repromaterijala, što nam je puno pomoglo u daljem radu. Ova pomoć nam je omogućila i dalje zapošljavanje radnike, tako da sada imamo 7 radnika više u odnosu na period prije odobravanja grant aplikacije. Veoma smo zadovoljni sa saradnjom sa predstavnicima USAID-a. Zahvaljujemo se donatoru što je u nama prepoznao dobrog saradnika i što nam je odobrio sredstva. Ako bi se našao neki donator za nabavku jedne mašine mogli bi zaposliti još 3 radnika i povećati obim proizvodnje."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: