O projektu

Grant sredstva su iskorištena za kupovinu siroviona. Kompanija planira da zadrži sve uposlenike i eventualno zaposli nove.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 10 uposlenih

Status: Završen
Početak: 16 February 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija odobrena. Grant ugovor potpisan. Sredstva su dodijeljena.

Komentar korisnika

Mirković Jovana, ZKR Mermer

Imali smo veliku štetu prvo na mašinama, alatu, repromaterijalu, na prostorijama za radnike i kancelarije. Velika materijalna šteta je bila. Bilo je metar i po vode u dvorištu, u firmi, u halama. Nenadano smo saznali preko radija za USAID-ovu pomoć. Donaciju smo dobili u vidu novca za kupovinu repromaterijala, jer nam je to bilo najpotrebnije. Iako smo do tada jedan dio kvarova i štete uspjeli sanirati. Nikakvu drugu pomoć nismo dobili. To za nas nije bila mala donacija, u odnosu na štetu možda jeste, ali s obzirom da ni od koga drugog ništa nismo dobili mi smo prezadovoljni. I ljudi koji su radili na dodijeli te donacije pomogli su nam oko papira, sve je prošlo onako glatko i mi smo prezadovoljni.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: