O projektu

Odobrena sredstva su iskorištena za kupovinu sirovina. Kompanija je uspjela da zadrži sve uposlene i zaposli dva nova radnika. Također, planiraju da do proljeća 2015. zaposle još jednog radnika.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 6 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 17 December 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su podijeljena.

Komentar korisnika

Sanela Husanović, predstavnica firme Wood Panels d.o.o. Gračanica

"Wood Panels je 5. augusta 2014 godine bila poplavljena. Nivo vode u našoj firmi je iznosio oko 1 metar. Tom prilikom su poplavljenje kompletne mašine, sirovine i zalihe gotovih proizvoda. Realizovali smo projekat u saradnji sa USAID-om firma projektom, direktnom donaacijom u iznosu od 72.000 KM, gdje je USAID-ov učešće bilo 50.400 KM a naše 21.000 KM. Ovom prilikom se također zahvaljujem njima, kao jedinim donatorima našoj firmi."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: