O projektu

Odobrena sredstva su iskorištena za kupvinu sirovina kako bi se nadoknadili gubici uzrokovani poplavama. Kompanija je zaposlila tri nova radnika.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 13 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 2 October 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su isplaćena.

Komentar korisnika

Ibrahimović Mehmed, firma Sintex, Mravići, Doboj Jug.

“ U maju prosle godine firmu je zatekla poplava. Procjena štete u firmi je bila 1 140 000 KM.Od USAID-a smo dobili 120 000 KM za nabavku repromaterijala. Imali smo uslov da nabavimo materijal u vrijednosti od 180 000 KM od kojih smo mi ucestvovali sa 60 000 KM a 120 000 KM USAID. Zadovoljan sam pomoći što su nam pružili i zahvaljujem se.”

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: