O projektu

Grant sredstva su iskorištena za nabavku sirovina uništenih u poplavama. Kompanija planira da zadrži sve zaposlene i eventualno zaposli 2 nova radnika.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 7 uposlenih

Status: Završen
Početak: 20 March 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su dodijeljena.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: