O projektu

Ovim projektom će se obnoviti izljevna građevina kako bi se prilagodila novonastalom obliku obale rijeke Save. Radovi obuhvataju pripremene radove, iskop, konstrukciju izljevne građševine i oblaganje dijela obale u cilju suzbijanja erozije. 

Info

Donator: SAD
Implementator: CRS
Korisnici: 6,000 stanovnika i 2,000 domaćinstava

Status: U izradi
Početak: 25 March 2015
Kraj: 30 June 2015

Novosti

U toku je tenderska procedura.

Komentar korisnika

Mirko Minić, tehnički direktor KP "Vodovod i kanalizacija" AD Šamac

Rekonstrukcija izljevne građevine je završena, ali nije zavrsen jedan dio kamene obaloutvrde oko gradjevine. Program sanacije izljevne gradjevine, koji je kandidovan u smislu funkcionalnosti sistema odvodnje kanalizacione vode gradskog sistema Šamac je sada u funkciji i predstavlja cjelovito rješenje kandidovanog problema. Od implementatora sredstava i izvođača radova nismo dobili tehničku dokumentaciju o izvedenim radovima, sa podatkom koliki je garantni rok na izvedene radove i od kojeg datuma se računa. Pored ovoga, nije završen dio kamene obaloutvrde, koji bi mogao dovesti do bržeg oštećenja izljevne građevine, podizanjem nivoa voda rijeke Save. Prilikom završetka radova na rekonstrukciji izljevne građevine, izvršen je interni pregled izvedenih radova od strane predstavnika opštine Šamac, predstavnika opštine Šamac-Domaljevac, i KP ""Vodovod i kanalizacija"" Šamac i tom prilikom je konstatovano u kojem obimu su izvršeni radovi i šta je još potrebno uraditi. Što se tiče KP ""Vodovod i kanalizacija"" Šamac, kao krajnjeg korisnika, možemo konstatovati da je naše programsko rješenje u cjelosti realizovano, uz bojazan da bi nam jedino mogla praviti probleme činjenica da nije u cjelosti završena kamena obaloutvrda rijeke Save u pojasu izljevne građevine. Dobili smo funkcionalan sistem odvodnje kanalizacionih voda iz gradskog područja Šamca, na čemu smo zahvalni donatoru.
Milan Simić, načelnik odjeljenja za privredu opštine Šamac
Rekonstrukcijom izljevne građevine, koji je u sklopu projekta CESTA, planirana je sanacija same građevine i postavljanje kamene obaloutvrde na rijeci Savi nizvodno od mosta u dužini od 200 m. Međutim, zbog postojanja napera (vještački napravljenog nasipa koji se nalazi ispod mosta i ide do polovine rijeke Save) koji je ostao posle izgradnje mosta, kamena obaloutvrda je kraća i postoji mogućnost ponovnog oštećenja izljevne građevine ako bi došlo do povećanja vodostaja rijeke Save usljed velikih padavina. Posledica napera je stvaranje vrtložnih struja i kontra toka rijeke Save u tom dijelu, što dovodi do potkopavanja nosećih stubova mosta (kesona). Nadamo se da ćemo ovaj problem riješiti u skorije vrijeme u saradnji sa Federalnom agencijom za slivne vode rijeke Save, u čijoj je ingerenciji taj posao. Vrijednost projekta je bila 432.000 KM, a donator USAID je učestvovao sa 364.845 KM, na čemu smo im neizmjerno zahvalni.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: