O projektu

Grant sredstva su iskorištena za nabavku sirovina koje su bile uništene u poplavama. Kompanija planira da zadrži sve trenutno uposlene, i eventualno zaposli jos 2 nova radnika.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 17 uposlenih

Status: Završen
Početak: 20 March 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su dodijeljena.

Komentar korisnika

Fadija Helić, rukodvodilac finansija

U augustu 2014 godine poplavljena je firma Plastoflex d.o.o Gračanica. Repromaterijal je potpuno poplavljen, odnosno skladište za repromaterijal. USA omogućila sufinasiranje za nabavku repormaterijala. Dobili smo grant u iznosu od 39,200 KM. Ova sredstva su iskorištena za nabavku repromaterijala. Zahvalni smo donatoru za pomoć, i veoma zadovoljni saradnjom.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: