O projektu

Grant sredstva su iskorištena za nabavku sirovina. Kompanija je vlastitim sredstvima popravila mašine oštećene u poplavama; sada im je potreban novac za nabavku repromaterijala. Planiraju zadržati sve uposlene i zaposliti novih 5 radnika do kraja godine.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 62 uposlenih

Status: Završen
Početak: 21 April 2015
Kraj: 31 May 2015

Novosti

Grant aplikacija odobrena. Grant ugovor potpisan. Sredstva su dodijeljena.

Komentar korisnika

Jahić Almir vlasnik preduzeća Rial Šped

Ja sam Jahić Almir vlasnik preduzeća, prošle godine naše preduzeće je zadesila poplava u mjesecu maju kada je izlila rijaka Špreča. Tom prilikom načinjena nam je ogromna šteta na mašinama i repromaterijalu . Od strane USAID-a smo dobili pomoć u reporomaterijalu u vrijednosti od 42.000,00 KM koja nam je dobro došla za nabavku reporomaterijala Bitumena. Zahvaljujemo se USAID- u za pomoć. Budući da je šteta bila velika nadamo se da će pomoći još u narednom periodu, Hvala.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: