O projektu

Grant sredstva su iskorištena za nabavku opreme. Kompanija planira da zadrži sve uposlene. Nakon poplave u julu 2014, su zaposlili četiri nova radnika.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 70 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 30 December 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su dodijeljena.

Komentar korisnika

Marko Rašević, sin vlasnika firme Raševići d.o.o

Za vrijeme poplava imali smo veliku štetu koja je procijenjena na 920 000 KM. Šteta je na mašinama, na aparatima, objektima, svemu. Pomoć od USAID-a koju smo dobili je u iznosu od 50 000 KM koje smo uložili u mašine, kupovinu novih mašina. Zadovoljni smo dobijenom pomoći. Koliko toliko je značila s obzirom na ove naše iz gradske uprave i naše političare koji ni jednom nisu došli ovdje i pogledali, niti išta.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: