O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 480 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

1 didaktički pribor je isporučen, 71 komada sportske opreme, će biti isporučeni

Komentar korisnika

mr.sci. Vilma Bašić, Srednja Ekonomska škola u Tuzli

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal. Izjavu dala direktorica mr.sci. Vilma Bašić. Usljed poplava stradao podrum, fiskulturna sala i oprema, plafoni itd. Fiskulturnu salu dijele Srednja ekonomskotrgovačka i Turističko ugostiteljska škola (jedan objekat). Donacija za salu dobijena od UNICEF-a u vidu sportske opreme, koja još pristiže. Donaciju realizira Globus - H doo Zenica. Takođe dobijen je i ste didaktičkog pribora. Jedan kabinet sa opremom (računari, stolovi i stolice, stolarija, krov) je opremila austrijska organizacija Kulturkontakt (vrijednost oko 5000 KM). Direktorica je zadovolja i zahvalna na donaciji.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: