O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 529 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

113 komada namještaja i 2 didaktički pribor je isporučen, 111 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Danijel Barišić, direktor OŠ Sveti Franjo

"Upisano 523 učenika. Dvije učionice su potpuno devastirane a treća se pokušala dovesti u red. Kabineti za biologiju i hemiju nisu dobili navedenu donaciju."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: