O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 449 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

252 didaktički pribor je isporučen, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Nedžad Tanović, direktor škole

"Škola je pretrpjela štete usljed poplave. Voda je poplavila cijeli suteren (do pola metra visine). Četiri učionice su kompletno opremljene sa inventarom (stolovima i stolicama). Jako sam zadovoljan odrađenim poslom i pristupom donatora."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: