O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 766 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

55 komada namještaja i 1 didaktički pribor je isporučen, 118 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Gimnazija Meša Selimović u Tuzli

Izjavu dala direktorica Azra Gazibegović. "Gimnazija je pretrpjela veliku štetu. Podrum je bio poplavljen a voda je prelazila i u prizemlje. (Škola je u blizini rijeke Jale). UNICEF je ponudio pomoć, te su ustupili dio namještaja i dio sportske opreme koja još uvijek pristiže. Veoma smo im zahvalni. Stiglo je oko 20-tak posto donacije."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: