O projektu

Odobrena sredstva su iskorištena za kupovinu sirovina kako bi nse nadoknadili gubici uzrokovani poplavama. Kompanija je uspjela da zadrži sve uposlenike.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 5 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 2 October 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su isplacena.

Komentar korisnika

Spahić Hamzalija

“Dobio sam pomoći 12 000 KM za nabavku pocinčanih limova od USAID-Sida. To je sva pomoć što sam dobio. Ovi limovi su mi koristili za moje poslove koje sam ugradjivao kupcima, tako da sam uspio zadržati broj zaposlenih i još primiti jednog radnika.“

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: