O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 608 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

534 komada namještaja i 2 didaktički pribor je isporučen, 127 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Edis Bajraktarevic, direktor OŠ Duboki Potok

"U maju, pa ponovo u augustu prošle godine naša škola je poplavljena. Tom prilikom podovi u prostorijama škole su potpuno uništeni. Poplavljena je takodjer sportska sala, kotlovnica, dvorište škole, i dio centralnog objekta. UNICEF je donirao sredstva za opremanje prostorija naše škole. U toku je opremanje kabineta fizike, hemije, biologije i informatike. Namještaj kao i didaktički pribor je odobren, pa uskoro očekujemo isporuku. Zahvalni smo UNICEFU na pomoći, ali se nadamo da ćemo dobiti sredstva za sanaciju sportske sale, koja još uvijek nije u funkciji."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: