O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 558 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

76 komada namještaja i 2 didaktički pribor je isporučen, 127 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Junuz Mulahmetović, direktor OŠ Druga osnovna škola:

"Prošle godine u maju naša škola je poplavljena. Tom prilikom su uništene učionice na prvom spratu škole, kao i kotlovnica i sklonište. Unicef nam je donirao sportsku opremu, tačnije lopte za fudbal, košarku i rukomet, te košarkašku zidnu konstrukciju za salu. U toku je opremanje kabineta hemije, biologije i informatike. Zahvalni smo na uručenoj pomoći, koju nam je omogućio UNICEF, ali bismo željeli da dobijemo sredstva za obnovu krova, jer jedna strana krova još uvijek prokišnjava."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: