O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 333 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

228 komada namještaja i 2 didaktički pribor je isporučen, 125 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Edina Šuvalić, direktor

OŠ Hasan Kikić je pretrpjela oštećenje prizemlja, sportske sale, zbornice i biblioteke. Dobili smo kompletan namještaj za prizemlje, odnosno za 5 učionica, zatim didaktička sredstva za učenike od 1 do 5. razreda. Očekujemo još opremu za kabinet fizike i hemije, za sportsku salu, te za informatički kabinet. Zadovoljni smo i kvalitetom i uslugom svih dobavljača.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: