O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 836 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

119 komada namještaja i 1 didaktički pribor je isporučen, 127 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Midžan Sead, direktor

Na zgradi škol gdje se obavlja praktična nastava oštećena je fasada. Elektro instalacije, kotao u kotlovnici, te alat i ostali uređaji. UNICEF je donirao 119 komada namještaja i jedan didaktički pribor, a obećano nam je da ćemo dobiti dio sportske opreme, te da že nam opremiti kabinete za hemiju i biologiju te fiziku. Zadovoljni smo dobivenom donacijom jer takve donacije izostaju u posljednje vrijeme, a radujemo se i opremi koja će u budućnosti biti isporučena.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: