O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 460 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

346 komada namještaja i 2 didaktički pribor je isporučen, 111 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Prof. Slobodan Čeliković, direktor JU OŠ "Šamac" u Šamcu

"Donatorskim sredstvima Evropske Unije posredstvom UNICEF-a obnovili smo cjelokupan namještaj za učionice, didaktički pribor, sportsku opremu, opremu za nastavu hemije, nastavu biologije, pribor za fiziku i opremu za informatiku. Ova donacija nam je omogućila da izvođenje nastave dignemo na jedan kvalitetniji i viši nivo. Veoma smo zahvalni donatoru na pomoći, koja je omogućila da kroz izvođenje nastavnog programa učenici staknu dobro predznanje za dalje školovanje".

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: