O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 402 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

597 komada namještaja i 1 didaktički pribor je isporučen, 98 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Prof. Milivoje Džombić, direktor JU SŠC "Nikola Tesla" Šamac

"U majskim poplavam iz 2014. godine uništen nam je velika količina didaktičkog materijala i opreme u učionicama. Zahvaljujući donaciji Evropske Unije koja je realizovana posredstvom UNICEF-a dobili smo komplet namještaj za učionice, didaktički pribor, opremu za nastavu iz hemije, opremu za nastavu iz biologije, pribor za nastavu iz fizike, sportsku opremu i informatičku opremu. Bojim se da su riječi hvale malo za ono što jedonator učinio za nas. Koristim priliku, da se na ovaj način u svoje ime u ime učenika i njihovih roditelji i svih zaposlenih puno zahvalim narodu Evropske Unije i UNICEF-u na svoj pomoći koju su nam dali. Bez ove svesrdna i velike pomoći, siguran sam, trebalo bi nam mnogo godina da se vratimo u normalan rad i život. Hvala vam!".

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: