O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 1 škola

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

298 komada namještaja su isporučena, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Mirzet Mujčić, direktor OŠ Kozarac

Dobili smo neophodna nastavna sredstva za rad gdje se podiže i nivo kvaliteta nastave. Dobili smo priliku da pređemo na interaktivan rad i djeci je puno zanimljivije na ovaj način učiti.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: