O projektu

Grant sredstva su iskoristena za nabavku nove opreme i sirovina potrebnih za proizvodnju betonskih cijevi. Kompanija je zaposlila novog radnika u novembru 2014. i planiraju nova uposlenja.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 kompanija sa 13 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 16 February 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor potpisan. Sredstva su dodijeljena.

Komentar korisnika

Mikanović Zorica, direktorica firme PGP Graditelj d.o.o

Grant sredstva su iskoristena za nabavku nove opreme i sirovina potrebnih za proizvodnju betonskih cijevi. Kompanija je zaposlila novog radnika u novembru 2014. i planiraju nova uposlenja.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: