O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 425 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

89 komada namještaja i 1 didaktički pribor je isporučen, 123 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Mujo Kućanović, direktor u srednjoj mješovitoj školi Musa Ćazim Ćatić, Olovo

"U poplavama 2014. godine nivo vode u školi je dostigao 1,80 m, i škola je pretrpila veliku materijalnu štetu. U 2015. UNICEF je počeo sa isporukom 89 komada namještaja i 1 didaktički pribor, 123 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije. Prema riječima direktora pribor za nastavu iz fizike po njihovom zahtjevu je otkazan i neće biti isporučen."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: