O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 360 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

52 didaktički pribor je isporučen, 63 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Izudin Žilić, direktor OŠ Hasan Kikić u Solunu, Olovo

"U maju 2014 izlli su se potok Martinovski i rijeka Krivaja i nanijele štete na objektu škole i pripadajuće sportske sale. Ministarstvo obrazovanja Ze-Do kantona je koordiniralo potrebe svih škola oštećenih u poplavama prema donatorima, pa tako i ove. Tokom 2015 UNICEF je donirao oko četvrtine opreme koju je škola tražila. Do sada su dobili: traženi didaktički pribor, setove sportske opreme, dok očekuju isporuku opremu za nastavu iz biologije, hemije, fizike i informatike. Iskreno, škola je renovirana i opremljena u većem obimu nego što je bila oštećena u polavama, mi smo prezadovoljni."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: