O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 1 škola

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

1 komada namještaja i 2 didaktički pribor je isporučen, 29 komada sportske opreme, će biti isporučeni

Komentar korisnika

Nada Bačić, ravnateljica

Područna OŠ Vladimir Nazor u Vojskovi ima 17 učenika. Sa pomoći koju smo dobili od UNICEF-a smo i u ovoj, kao i u ostalim školama jako zadovoljni. Sve nam je isporučeno i namještaj i didaktički pribor. Samo se sportska oprema nalazi u Centralnoj školi. Obzirom da nam je ona isporučena 06.07.2015., ostavili smo je tamo, te ćemo tu opremu da rasporedimo po školama kada počne školska godina. Ova nam je pomoć, zajedno sa pomoći do UNDP-a mnogo značila, jer je objekat u potpunosti obnovljen, a djeca su se ponovno vratila u svoju školu. Naime, jedno vrijeme su morali da putuju u područnu školu koja se nalazi u Gornjoj Dubici, što im je bilo jako naporno.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: