O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 735 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

493 komada namještaja i 2 didaktički pribor je isporučen, 127 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Marina Ovuka, direktor i Rajko Oljača, sekretar Škole Sveti Sava iz Novog Grada.

"Veoma je značajna donacija UNICEF-a u vidu namještaja i didaktičkog pribora. Problem predstavlja što Škola nije renovirana od poplava pa i dalje radi u teškim uslovima.Čitavo prizemlje Škole je bilo pod vodom i potrebno je hitno renoviranje."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: