O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 80 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

327 komada namještaja, 1 didaktički pribor i 26 komada sportske opreme su isporučeni.

Komentar korisnika

Džeraldina Delić, direktorica JU Dječiji vrtić Maglaj

Zovem se Džeraldina Delić i direktorica sam Javne ustanove Dječiji vrtić Maglaj, koja je, kao i većina zgrada u Općini Maglaj stradao u poplavama 2014.godine. Sada se nalazimo u objektu koji je nakon tog strašnog perioda u potpunosti saniran pa čak i rekonstruisan uz pomoć Evropske unije i to Programa za obnovu od poplava. UNDP i UNICEF su uložili ogromna sredstva kako bi sanirali objekat, nabavili opremu, didaktički materijal i sve ono sto je potrebno za realizaciju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: