O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 544 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

67 komada namještaja, 1 didaktički pribor, 88 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike je isporučeno, oprema za nastavu iz hemije će biti isporučena.

Komentar korisnika

Muhamed Spahić, direktor Mješovite srednje elektromašinske škole Lukavac

"Nakon poplava, prošle godine u maju, naša škola je pretrpjela velike štete. Poplavljene su podrumske prostorije, radionice, učionice. Sami smo uspjeli sanirati krov i trepezariju. Od UNICEF-a smo dobili donacije za opremanje kabineta. Opremljeni su kabineti fizike, kabinet informatike, kabinet biologije te sportska sala, sa kompletnom sportskom opremom."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: