O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 210 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

118 komada namještaja i 2 didaktički pribor je isporučen, 93 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Azra Šulić, direktor Osnovne škole Sanica

Tokom poplava je došlo do oštećenja krova od konstantnog prokišnjavanja u trajanju od 10 dana i time je došlo do oštećenja kabineta zidova namještaja. Od UNICEF-a je škola dobila nastavna pomagala, namještaj i sportsku opremu. Namještaj je u vidu stolova i stolica za 2 učionice. Što se tiče kabinetske nastave tu je došla donacija u vidu opreme i nastavnih pomagala za kabinete hemije, biologije, informatike, fizike. Oprema za fiskulturnu salu i veći broj ormara i polica za prostorije koje se odnose na razrednu nastavu.
Zadovoljni smo sa dobivenim. Znači oprema koja je dostavljena je dobra, naravno UNICEF je napravio svoje potrebe oni su sprovodili proces javne nabavke, ono što je nama dostavljeno je zadovoljavajuće, mi smo zahvalni. Postoje neke sitne stvari koje bi se mogle popraviti u nekom budućem procesu a tiču se standarda certifikata koji potvrđuju kvalitet opreme posebice kad se radi o sportskoj opremi da ne bi dolazilo do povrede kod djece ako oprema ne ispunjava određene standarde i tu mislim da bi trebalo da se obrati više pažnje.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: