O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 430 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

2 didaktički pribor je isporučen, 127 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Rahman Makalić, direktor OŠ Memići

"Područna škola u Zukićima je znatno oštećena poplavama, sada je obnovljena i u funkciji. Didaktički pribor smo primili i ja se zaista zahvaljujem. Dobili smo jednu trećinu materijala za opremu fiskulturne sale. Aplicirali smo i za opremu za tri kabineta i to će se realizovati u mjesecu julu 2015. Vrijednost donacije je oko 17500 KM. Sada nam je najneophodniji didaktički materijal. Škola je sanirana."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: