O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 651 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

93 komada namještaja i 2 didaktički pribor je isporučen, 123 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Kemal Helić, direktor Druge osnovne škole Gračanica

U maju i augustu 2014. godine, poplavljena je II osnovna škola u Gračanici. Tom prilikom je uništena sportska sala, kompletno su uništeni zidovi i podovi sale. Unicef je donirao opremu za sportsku salu i to strunjače, klupe za svlačionice, ljestve koševe, lopte, ormare za lopte i čunjeve. Veoma nas je obradovala donacija, jer ćemo započeti školsku godinu na vrijeme, sa potpuno opremljenom salom.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: