O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 60 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

176 komada namještaja, 1 didaktički pribor i 26 komada sportske opreme je isporučeno.

Komentar korisnika

G-đica Nada Hadžihaskić, ravnateljica Dječijeg vrtića "Domaljevac" u Domaljevcu

"Dječiji vrtić "Domaljevac počeo je sa radom u listopadu 2012. godine. To je bio početak prvog organizovanog predškolskog odgoja i obrazovanja u Domaljevcu. Objekat vrtića je bio nov sa novom i adekvatnom opremom. U svibnju 2014. godine rijeka Bosna se izlila i poplavila Domaljevac a samim tim i dječiji vrtić. Visina vode je bila oko 1,7 m i zadržala se oko 18 dana, kojom prilikom je uništila kompletnu opremu, pedagošku dokumentaciju, zidove i stolariju. Donatorskim sredstvima Evropske Unije posredstvom UNICEF-a je donirala opremu dječijem vrtiću koja se sastoji od namještaja,didaktičkih sredstava, sportske opreme i ostalih pomagala za realizaciju odgojno-obrazovnog programa. Saradnja sa predstavnicima Evropske Unije i UNDP-a je bila na visokom i profesionalnom nivou. Ovom prilikom se u svoje ime, u ime svih djelatnica, djece i njihovih roditelja zahvaljujem svim dobrim ljudima koji su pomogli u obnovi vrtića, te samim tim povratku djece u našu predškolsku ustanovu. Sva ova oprema je nabavljena zahvaljujući nesebičnosti i humanosti dobrih ljudi, koji su pokazali da su spremni pomoći, čime su nam pružili utjehu i nadu. Evropska Unija i njene institucije u Bosni i Hercegovini dali su primjer državnoj razini kako i kojom brzinom treba djelovati nakon ovakve katastrofe."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: