O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 252 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

227 komada namještaja i 2 didaktički pribor je isporučen, 127 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Prof. Stjepan Piljić, ravnatelj OŠ

"Područna škola u Grebnicama je do početka rata radila kao samostalna osnovna škola "Ivo Andrić". U ratu je potpuno bila razrušena. Nakon rata, tačnije 2004. godine izgrađena je nova zgrada škole na mjestu stare, sredstvima vlade Japana a sportska dvorana je izgrađena vlastitim sredstvima i od tada radi kao područna škola u sastavu OŠ "Braće Radića" Domaljevac. Područnu školu u Grebnicama pohađa oko 130 učenika sa područja Bazika i Grebnica. Na području Grebnica smo se uspjeli odbraniti od rijeke Save, međutim, nije bilo mogućnosti da se zaustavi vodena stihija rijeke Bosne. Poplavljeni su svi školski objekti sa sportskom dvoranom.Visina vode je bila oko 40 cm i nije se dugo zadržala ali je napravila veliku štetu na zidovima, namještaju i opremi. Djelatnici škole su uz pomoć vatrogasaca, odmah po povlačenju vode, izvršili grubo čišćenje zgrade škole i sportske dvorane. Donatorskim sredstvima Evropske Unije je izvršena nabavka cjelokupne uništene opreme (školski namještaj, didaktički pribor, sportska oprema, oprema za nastavu iz hemije, biologije, fizike i informatike. Uređen je i opremljen novi centar za rad sa djecom sa posebnim potrebama. Veoma smo zahvalni donatoru na pomoći, bez koje ne bismo došli u neko normalno stanje ni za nekoliko godina".

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: