O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 509 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

1 didaktički pribor je isporučen, 127 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, će biti isporučeni

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: