O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 677 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

2 didaktički pribor je isporučen, 101 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

OŠ 19 April Derventa

U toku poslednjih polava koje su zadesile osnovnu školu 19 April uništen je gotovo kompletan namještaj i didatička oprema koju je ova škola imala na raspolaganju. Svjesni problema i izazova sa kojima se suočavaju učenici i nastavnici u poplavljenim školama UNICEF je pomogao u nabavci osnovne didatičke opreme, neophodne za realizaciju redovnog obrazovnog procesa. Zahvaljujući ovoj donaciji nebavljeni su kompleti školskih kreda, razne bojice, olovke, magnetne i pluto table, šestari, lenijeri, povećala, drvene računaljke itd. U proteklom periodu dosta je urađeno, ali je pomoć potrebna i dalje, posebno za nabavku školskog namještaja, koji je nabvaljen prije 35 godina, i trenutno je u veoma lošem stanju.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: