O projektu

Odobrena sredstva su iskorištena za nabavku sirovina, što je omogućilo kompaniji da ispuni ugovore koje ima sa kupcima iz Austrije.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 6 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 2 October 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su isplacena.

Komentar korisnika

Cvijetin Kostadinović, direktor

"Poplava iz maja prošle godine nam je uništila zalihe gotovih proizvoda i opremu u fabrici. Opremu smo sanirali iz sopstvanih sredstava. Trebala su nam sredstva za nabavku repromaterijala, da bi mogli ispoštovati isporuku prema inostranom partneru. Donacija USAID-a nam je pomogla da nabavimo sirovine (staklo), tako da smo na vrijeme isporučili robu inostranom kupcu. Ova donacija nas je donekle vratila u normalu, ali ne možemo se, za sada, nadati proširenju obima proizvodnje. Saradnja sa predstavnicima USAID-a je bila na visokom nivou, profesionalna i korektna, na obostrano zadovoljstvo. Bilo kakva nova pomoć u obrtnim sredstvima bi nam garantovala nesmetan rad, pa čak i mogućnost zaposlenja novih radnika".

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: