O projektu

Evropska unija, preko UNICEF-a donirala je opremu najugroženijim školama u BiH, oštećenim u poplavama u maju 2014 godine. Kao jedan dio donacija, EU i UNICEF-a obezbijedili su namještaj, tehničku opremu i didaktički materijal.

Info

Donator: EU
Implementator: UNICEF
Korisnici: 559 učenika

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 30 September 2015

Novosti

2 didaktički pribor je isporučen, 121 komada sportske opreme, 1 oprema za nastavu iz hemije, 1 oprema za nastavu iz biologije, 1 pribor za nastavu iz fizike i 1 oprema za nastavu iz informatike će biti isporučeni

Komentar korisnika

Jelica Zekić, direktor OŠ "Dvorovi"

Škola je samostalna od 2003.godine. Od 2003 godine broj učenika je utrostručen i stvorili su se uslovi da škola funkcioniše kao samostalna. Danas škola ima 559 učenika. Imamo 24 odjeljenja. To su odjeljenja od prvog do devetog razreda. Seoska škola sa solidnim brojem učenika, iako broj učenika opada u odnosu na ranije godine, ali s obzirom kakvo je stanje u seoskim školama mi smo ipak zadovoljni. Škola je bila poplavljenja 2010.godine i 2014.godine. Poplave 2014.godine su nanijele veću štetu, jer je nivo vode bio veći. Voda je ušla u fiskulturnu dvoranu, koja je bila nova i otvorena prije dvije godine. Natradalo je oko 600 kvadrata površine parketa u fiskulturnoj dvorani. Imali smo problem i sa krovom u toj dvorani koji je stalno prokišnjavao. UNDP je renovirao taj parket, promijenili su prozore, popravili krov koji je uništen, okrečili i sve sredili. Svi poslovi su završeni do 20-tog septembra tako da renoviranje nije uticalo na normalno odvijanje nastave. Po donaciji od UNICEF-a dobili smo opremu za fiskulturnu salu, a u planu je opremanje kabineta za hemiju, fiziku , informatiku i biologiju. Prezadovoljni smo onim sto je urađeno.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: