O projektu

Grant sredstva su iskorištena za kupovinu opreme. Kompanija planira da zadrži sve radnike i zaposle dva nova.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 6 stalno zaposlenih

Status: Završen
Početak: 1 January 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su dodijeljena.

Komentar korisnika

Natura Food d.o.o. iz Balatuna

Zadovoljni smo sa donacijom Vlade Švedske.

Natura Food d.o.o. iz Balatuna

Natura Food d.o.o. Bijeljina se bavi preradom voća i povrća pod brendom Natura. U asortimanu ima oko 40 proizvoda konzerviranog voća i povrća. Riječ je o vioskokvalitetnom programu kiselih salata, ajvara i slatkom programu marmelada i džemova. Naturini proizvodi se pored Bosne i Hercegovine mogu kupiti i na tržištima Evropske Unije.
U poplavama je stradao proizvodni pogon i magacin. Obzirom da se sirovina nalazila na podu magacina fabrika je pretrpila puno veću štetu nego da su sirovine bile podignuti na visoke regale. Štete se procjenjuju na vrijednost od oko 1 milion KM.
FIRMA projekat je preko granta u vrijednosti od 40.000 KM omogućila kupovinu viljuškara i visokoregalnog skladišta, kako bi se u eventualnim sličnim situacijama umanjila šteta fabrici. Pored toga, Adriatic Group GmbH Vienna je uložila oko 1 mil EUR u izgradnju nove fabrike i proizvodnih kapaciteta.
Obzirom da je izgrađen i novi proizvodni pogon, te su se umanjili rizici od eventualnih novih nepogoda, fabrika je neometano nastavila sa radom, te se u narednim sezonama očekuje povećanje proizvodnje i plasmana robe na domaćem i tržištu EU.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: