O projektu

Grant sredstva su iskorištena za kupovinu opreme i sirovina. Kompanija planira da zadrži sve uposlene i eventualno zaposli još jednog radnika.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 6 uposlenih

Status: Završen
Početak: 16 February 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je potpisana. Grant ugovor potpisan. Sredstva dodijeljena.

Komentar korisnika

Saša Lazić, direktor firme Most d.o.o

Grant sredstva su iskorištena za kupovinu opreme i sirovina. Kompanija planira da zadrži sve uposlene i eventualno zaposli još jednog radnika.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: