O projektu

Nakon stroge selekcije i evaluacije prijava, U okviru Programa za oporavak od poplava Evropske unije, odabrano je 56 malih i srednjih preduzeća (MSP) iz 24 opštine sa poplavljenih područja širom Bosne i Hercegovine, da dobiju grant za oporavak preduzeća. Ukupno 458 prijava je podnijeto, a sljedeći kriterijumi su korišteni u procesu evaluacije: (i) firma je u poplavama pretrpjela štetu na svojim ključnim proizvodnim sredstvima; (ii) pravno lice je u privatnom vlasništvu i bavi se proizvodnjom i/ili uslužnim djelatnostima; (iii) firma zapošljava pet ili više radnika; (iv) firma ima komercijalne veze sa dobavljačima, odnosno sa nizom drugih malih i srednjih preduzeća i mikro proizvođača; (v) firma je imala pozitivan poslovni rezultat u poslednjoj fiskalnoj godini; i (vi) firma posjeduje potvrdu izdatu od strane fiskalnih vlasti o redovnom plaćanju svih poreza i dadžbina. MAŠINSKA PRERADA MATERIJALA MPM d.o.o. je firma specijalizovana za proizvodnju promotivnih polica i ormarića. Grant koji je ova firma dobila je namijenjen za investiranje u opremu i mašine. Tip korisnika: Mala i srednja preduzeća koja su pogođena u prošlogodišnjim poplavama, zajedno sa širom lokalnom zajednicom.

Info

Donator: EU
Implementator: UNDP
Korisnici: 1 MSP i 15 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 15 August 2014
Kraj: 13 November 2014

Novosti

Grant isplaćen

Komentar korisnika

Slobodan Cvijetić, Mašinska prerada metala MPM doo

Preduzeće mašinska prerada metala (MPM) bavi se proizvodnjom reklamnih polica i stalaka za poznatog kupca. U prošlogodišnjim majskim poplavama, po riječima direktora Slobodana Cvijetića ovo preduzeće je pretrpjelo veliku štetu. Voda koja je dostizala visinu preko 30 cm je poplavila proizvodni pogon preduzeća, mašine i repromaterijal. Od EU/UNDP preduzeće je dobilo novčanu donaciju u iznosu od 40.000,00 KM koja je iskorištena za sanaciju proizvodnog pogona i nabavku potrebnog repromaterijala. Direktor preduzeća je izrazio zahvalnost UNDP-u, koji su izdvojili novčanu pomoć za sanaciju njegovog privrednog objekata. Takođe, Cvijetić je predložio da se u narednom periodu izvrši čišćenje i regulacija korita riječice Ine s ciljem prevencije poplava, kao i da se izdvoje novčana sredstva koja bi se iskoristila za popravak i remont prelivnih pumpi za ismpumpavanje vode, jer su ove pumpe u veoma lošem stanju.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: