O projektu

Nakon stroge selekcije i evaluacije prijava, U okviru Programa za oporavak od poplava Evropske unije, odabrano je 56 malih i srednjih preduzeća (MSP) iz 24 opštine sa poplavljenih područja širom Bosne i Hercegovine, da dobiju grant za oporavak preduzeća. Ukupno 458 prijava je podnijeto, a sljedeći kriterijumi su korišteni u procesu evaluacije: (i) firma je u poplavama pretrpjela štetu na svojim ključnim proizvodnim sredstvima; (ii) pravno lice je u privatnom vlasništvu i bavi se proizvodnjom i/ili uslužnim djelatnostima; (iii) firma zapošljava pet ili više radnika; (iv) firma ima komercijalne veze sa dobavljačima, odnosno sa nizom drugih malih i srednjih preduzeća i mikro proizvođača; (v) firma je imala pozitivan poslovni rezultat u poslednjoj fiskalnoj godini; i (vi) firma posjeduje potvrdu izdatu od strane fiskalnih vlasti o redovnom plaćanju svih poreza i dadžbina. MMB-INEXCOOP D.O.O je firma specijalizovana za proizvodnju stočne hrane. Grant koji je firma dobila je namijenjen za investiranje u opremu i mašine. Tip korisnika: Mala i srednja preduzeća koja su pogođena u prošlogodišnjim poplavama, zajedno sa širom lokalnom zajednicom.

Info

Donator: EU
Implementator: UNDP
Korisnici: 1 MSP i 18 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 15 August 2014
Kraj: 13 November 2014

Novosti

Grant isplaćen

Komentar korisnika

Čedo Borojević, vlasnik kompanije

"U prošlogodišnjoj poplavi sam pretrpio ogromnu štetu na fabrici stočne hrane (u Šamcu), farmi muznih krava (u Tišini), poljoprivrednim mašinama i opremi. U fabrici stočne hrane, između ostalog, je uništen pogon za proizvodnju stočne hrane, linija za ekstrudiranje hrane, sva proizvodna oprema, vozni park (novi traktor, kombajn, viljuškar), skladište sirovina i gotovih proizvoda (oko 800 t), kancelarijski prostor, restoran sa kuhinjom za radnike a velike štete je pretrpio i sam građevinski objekat. Na pogonu - farmi u Tišini su nastale velike štete na građevinskim objektima, uništena je sva oprema, poljoprivredne mašine (traktor, priključna oruđa, utovarivač, agregat sa trafo stanicom. Na farmi mi je uginulo (utopilo se) 340 grla goveda, uništena je linija muže sa svom pratećom opremom, cisterne za prihvat mlijeka i sve zatečene količine gotove stočne hrane. Uništeno nam je i oko 170 ha pod zasnovanim krmnim kulturama (preko 50 ha pod travama pristiglim za košenje). Imali smo zaposlenih 28 radnika koji su na taj način hranili svoje porodice. Svake godine angažujemo i znatan broj sezonske radne snage, vršimo i otkup poljoprivrednih proizvoda od privatnih poljoprivrednih gazdinstava, tako da sarađujemo sa preko 1000 domaćinstava. Ukupna direktna šteta nam je preko 2 miliona eura. Indirektna šteta se ogleda u 600.000 l manje isporučenog mlijeka oko 300 teladi manje oteljeno (toliko je bilo uginulih steonih krava). Moram naglasiti da je pomoć od međunarodne zajednice očekivana i blagovremena. Od Evropske Unije sam dobio sredstva iz kojih je nabavljena oprema za fabriku stočne hrane, tačnije, nabavljena je peletirka za koncentrovanu stočnu hranu. Veoma sam zadovoljan sa saradnjom sa predstavnicima Evropske Unije i puno se zahvaljujem na donaciji."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: