O projektu

Grant sredstva su iskorištena za nabavku opreme i sirovina. Kompanija planira da zadrži sve uposlene i eventualno zaposli petero novih radnika kada se stabilizira proizvodnja i povećaju kapaciteti.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 26 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 1 January 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva dodijeljena.

Komentar korisnika

Cedo Borojevic, vlasnik kompanije MMB-INEXCOOP Šamac

"U prošlogodišnjoj poplavi sam pretrpio ogromnu štetu na fabrici stočne hrane (u Šamcu), farmi muznih krava (u Tišini), poljoprivrednim mašinama i opremi. U fabrici stočne hrane, između ostalog, je uništen pogon za proizvodnju stočne hrane, linija za ekstrudiranje hrane, sva proizvodna oprema, vozni park (novi traktor, kombajn, viljuškar), skladište sirovina i gotovih proizvoda (oko 800 t), kancelarijski prostor, restoran sa kuhinjom za radnike a velike štete je pretrpio i sam građevinski objekat. Na pogonu - farmi u Tišini su nastale velike štete na građevinskim objektima, uništena je sva oprema, poljoprivredne mašine (traktor, priključna oruđa, utovarivač, agregat sa trafo stanicom. Na farmi mi je uginulo (utopilo se) 340 grla goveda, uništena je linija muže sa svom pratećom opremom, cisterne za prihvat mlijeka i sve zatečene količine gotove stočne hrane. Uništeno nam je i oko 170 ha pod zasnovanim krmnim kulturama (preko 50 ha pod travama pristiglim za košenje). Imali smo zaposlenih 28 radnika koji su na taj način hranili svoje porodice. Svake godine angažujemo i znatan broj sezonske radne snage, vršimo i otkup poljoprivrednih proizvoda od privatnih poljoprivrednih gazdinstava, tako da sarađujemo sa preko 1000 domaćinstava. Ukupna direktna šteta nam je preko 2 miliona eura. Indirektna šteta se ogleda u 600.000 l manje isporučenog mlijeka oko 300 teladi manje oteljeno (toliko je bilo uginulih steonih krava). Moram naglasiti da je pomoć od međunarodne zajednice očekivana i blagovremena. USAID nam je donirao koncentrovanu stočnu hranu, mineralna đubriva i mnogo je pomogao u nabavci sirovina za fabriku stočne hrane. Veoma sam zahvalan na ovoj donaciji koja mi je pomogla da ponovo krenem sa proizvodnjom koncentrovane stočne hrane, koju prevashodno koristim u ishrani svojih grla stoke, i na taj način sam u prilici da razvijam proizvodi kapacitet fabrike, koji mi omogućava veću proizvodnju mlijeka i stočnog fonda, a samim tim i zadržavanje ovog broja radnika. Veoma sam zadovoljan sa saradnjom sa predstavnicima USAID-a, i puno se zahvaljujem na donaciji i svim drugim vidovima saradnje, koji se manifestuju kroz stručno pomaganje i edukaciju."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: