O projektu

Grant sredstva su iskorištena za nabavku sirovina kako bi se nadoknadile štete uzrokovane poplavom. Kompanija namjerava zadržati sve uposlene i eventualno zaposliti dva nova radnika.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 41 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 29 December 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su dodijeljena.

Komentar korisnika

Jovan Kojić, direktor firme Kontoprom d.o.o

U poplavama smo izgubili dio opreme koja je služila u našoj proizvodnji i repromaterijal, ambalažu, objekat nam je oštećen , imali smo na tri mjesta poplavu, ne samo na ovoj lokaciji već na još dvije lokacije. Dobili smo novčanu pomoć kroz dva projekta: od Nerda nevladine organizacije i kroz projekat USAID. U prvom slučaju smo dobili 20 000 KM,a u drugom 10 500 KM. Prezadovoljni smo sa pomoću jer smo uspjeli da obnovimo jedan dio opreme koja nam je uništena i nabavili smo nešto repromaterijala i ambalaže. Imali smo negdje oko 60 000 direktne štete ne računajući štetu koju smo imali na objektima, pa smo i mi učestvovali , u oba projekta je to traženo. To je bila pomoc u vidu sufinansiranja. Nikakvu drugu pomoć nismo dobili.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: