O projektu

Grant sredstva su iskorištena za kupovinu sirovina. Planiraju zadržati sve trenutno zaposlene i zaposliti dodatne radnike.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 6 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 2 October 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor potpisan. Sredstva su dodijeljena.

Komentar korisnika

Fahrudin Kepić, direktor firme Kepić d.o.o.,Poljice, Maglaj

"Tokom majskih poplava 2014., ogroman broj balvana za ogrev mi je odnijela rijeka Bosna. Pomoć sam dobio od USAID-a u iznosu od 32.000 KM, a u skladu sa Ugovorom, ja sam još uložio svojih 38.000 KM. Tako sam se oporavio i zaposlio još 6 radnika, pa sada ukupno imam 12 zaposlenih radnika."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: