O projektu

Grant sredstva su isskorištena za nabavku mašine i sirovina kako bi se nadoknadili gubici uzrokovani poplavom. Kompanija je uspjela da zadrži sve uposlene  i planira da zaposli jednog novog radnika. 

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 6 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 19 December 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su podijeljena.

Komentar korisnika

Kasim Bradarić, direktor firme KB-plastik d.o.o.,Liješnica, Maglaj

"Tokom majskih poplava 2014., moja firma je potpuno devastirana. Zahvaljujući donacijama i vlastitim ulaganjima, uspio sam ponovo pokrenuti firmu i zadržati postojećih 6 zaposlenih. Od USAID-a sam dobio mašinu, koja mi je olakšala posao i doprinijela da zaposlim još jednog radnika."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: