O projektu

Grant sredstva su iskorištena za kupovinu sirovina. Kompanija je zadržala sve uposlenike..

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 284 zaposlena

Status: Završen
Početak: 15 December 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su podijeljena.

Komentar korisnika

Ramiz Grapčić, direktor firme Jadrina d.o.o Gračanica

"Jadrina d.o.o tovrnica za proizvodnju namještaja u Gračanici je 6. augusta 2014. godine poplavljena. Tada je poplavljena cjelokupna tvornica. Nivo vode je bio oko 1,5 metara. Dobili smo pomoć od USAID-a u iznosu od 150.000 KM. Taj grant smo iskoristili za nabavku repromaterijala."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: